χειρουργικές μασκες

Τα πάντα που πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τις χειρουργικές μάσκες ώστε να προστατευτούμε από κάθε ιο.

Μάσκες Εναντίον Προσωπίδες

Μάσκες Εναντίον Προσωπίδες Covid19

Κανείς δεν ήξερε και ούτε θα μάθει με ακρίβεια πόσο αποτελεσματικές είναι όλες οι μάσκες. Για τον λόγο ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός με διαφορετικές συνήθειες. Πρέπει να προσέχουμε το πως τις φοράμε, και όλους τους κανόνες για να είναι 100% αποτελεσματικές.

χειρουργικές μασκες

Πως να φοράμε τις χειρουργικές μάσκες

Αν και οι χειρουργικές μάσκες είναι κατασκευασμένες για το περιβάλλον του νοσοκομείου υπάρχουν διαφόρων ειδών μάσκες. Η ποιότητα τους βασίζεται στο πόσα φίλτρα περιλαμβάνουν και από τι είδους φίλτρα. Ανάλογα τους ιούς τα βακτήρια και τα μικρο σωματίδια. Ας δούμε λίγο τις κατηγορίες μασκών.