αθλήματα

Ποια είναι τα καλύτερα αθλήματα για τα παιδιά; Τι χρειαζόμαστε για να ακολουθήσουμε ένα άθλημα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα υπολογίσουμε όταν θα πάμε ένα από τα παιδιά σε κάποιο άθλημα