Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δήλωση Υπαναχώρησης Προϊόντος

Σχετικά με την επιστροφή προϊόντων

Αν πιστεύετε ότι πρέπει να επιστρέψετε ένα προϊόν θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω:

Κατεβάστε το αρχείο ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ και αποστείλετε το ή παραδώστε το στο κατάστημα για να γίνει η επιστροφή προϊόντων